Škola

Konverze rozvrhů z IS ČZU na formát ICS


Přednáška na téma webových frameworků


Studium PEF ČZU 2014-16 Informatika, navazující magisterské


Většinou jsou to výpisky ke zkouškám/státnicím a semestrálky na kterých jsem se podílel

Ekonometrie
Prognostické metody

Management
Marketing

Logistické systémy

Statistická analýza dat
Seminář výpočetní statistiky (SAS)

Bezpečnost IS
Databázové a znalostní IS
GIS
Hodnocení jakosti IS
Počítačové sítě
Projektování IS
Systémová integrace
Teorie ICT

Web
  Informační technologie pro e-business
  Internetové technologie - client side
  Internetové technologie - server side

+ kompletně zpracované okruhy ke státnicím 2016