středa 9. prosince 2015

Excel Custom Lists Backup Tool

Interestingly enough, I found my old Excel sheet for backuping "custom lists". And it looks working even in Excel 2016.

Original description:
This worksheet is for making backups of custom lists (see Tools\Options\Custom Lists).
It allows to transfer them between computers, different Excel versions etc.
On a computer, where you have them, click on the Save button and than save the worksheet.
On a computer, where you want to set them up, click on the Load button.
Data are saved on the Data list.
Lists which Excel already knows are skipped (it won't create duplicates).

Vyštrachal jsem starý sešit pro zálohu „vlastních seznamů“ Excelu. Vypadá to, že funguje dokonce i v Excelu 2016.

Původní popis:
Tento sešit slouží pro zálohování vlastních seznamů (viz Nástroje\Možnosti\Vlastní seznamy).
Umožňuje je přenášet mezi počítači, mezi různými verzemi Excelu apod.
Na počítači, kde je máte nastaveny, klikněte na tlačítko Uložit a pak uložte i sešit.
Na počítači, kde je chcete nastavit, klikněte na tlačítko Načíst.
Data se ukládají na list Data.
Seznamy, které již Excel zná se automaticky přeskočí (duplicity nevzniknou).

Download