pátek 13. ledna 2017

Jak napsat text, ze kterého se dá učit

 1. Nesnažit se říct všechno.
 2. Nesnažit se říct všechno, co znám.
 3. Vědět, pro koho text píšu, jaký je účel, co chci naučit.
 4. Není to rešerše. Dobrý učební text není sbírka toho, co kdo kdy k tématu uprdnul. Řešerše je důležitá pro vás jako autora. Ale následně si musíte vybrat, sjednotit. Jistě, výjimečně se najde potřeba ukázat různé přístupy. Nemělo by to být moc často.
 5. Už vůbec to není sbírka textů nalezených na Internetu <blijící smajlík>
 6. Jednotnost a provázanost. Nejhorší, co může být jsou obdobné výčty na několika místech textu, které se z větší části shodují, ale zase ne úplně, aniž by bylo jasné proč. Než kompletně opakovat, je často lepší odkázat. Je potřeba to vyvážit s tím, abychom čtenáře nenutili soustavně listovat. Ideální je nějaké stručné shrnutí, ale podrobnou verzi mít autoritativně pouze na jednom místě textu.
 7. Dodržovat hierarchie. Musí být jasné, že se nacházíme v bodě X výčtu Y podtématu Z kapitoly K. To platí jak v celkové struktuře textu, tak zejména ve výčtech. V jednom společném výčtu by se neměli nacházet body z různých úrovní.
 8. Definovat pojmy. Nesmí existovat pojmy jenom jako slovo. Často se jedná o součásti výčtů. Výčet, který obsahuje nedefinované netriviálně srozumitelné pojmy je zbytečný.
 9. Shrnout dlouhé definice. Někdy je potřeba pojem definovat postupně, delším textem, třeba začít příkladem a spíš ukázat „o co jde“. Nicméně na konci by mělo být krátké shrnutí. Nemusí být exaktní. Abychom byly schopni v jedné větě říci podstatu definovaného termínu. Alternativně, či paralelně může být tato krátká definice v závěrečném slovníčku pojmů.
 10. Omezit výčty. Výčty se dobře zkoušejí :) Dobrý výčet třídí, byť nikoli nutně exkluzivně, způsobem, který přináší novou informaci, nebo ji přehledně shrnuje. Ideální je, pokud objekty spadající pod jednu položku výčtu mají vlastnosti, které objekty jiných položek nemají. Já si troufám tvrdit, že většina výčtů v učebních textech je naprosto samoúčelných a zbytečných.
 11. Než říct všechno najednou, je často lepší postupně iterativně zpřesňovat.
 12. Nesmysl není zjednodušení.